گنجور

حاشیه‌گذاری‌های مهدی محبوبی

مهدی محبوبی


مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۱۷ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۵ - در مدح حضرت امیرالمومنین علیه افضل الصلوه:

)بیکشمت پری) اشتباهه
( به یک مشت پری ) درسته

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۲۰ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » مثنویات پراکنده » شمارهٔ ۱۰:

رخصت ار یابد ز ما آه ِ سحر
هر دو عالم را کند زیر و زبر
19 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۱۴ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » مثنویات پراکنده » شمارهٔ ۱۰:

عادت ما نیست رنجیدن ز کس
گر بیازارد ، نگوییمش که بس

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۱۲ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » مثنویات پراکنده » شمارهٔ ۱۰:

در اینجا
عادت ِ ما نیست رنجیدن به کس
گر بیازارد ، نگوییمش به کس
در نسخه ی دیگر به جای به کس ، که بس آمده است که هر دو درست است و از هر دو می شود استفاده کرد :
عادت ِ ما نیست رنجیدن به کس
گر بیازارد ، نگوییمش که بس
19 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۰۹ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » مثنویات پراکنده » شمارهٔ ۱۰:

عادت ما نیست رنجیدن ز کس
گر ( به جای ور ) بیازارد ، نگوییمش که بس
19مهر1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۰۵ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » مثنویات پراکنده » شمارهٔ ۸:

چه خوش بودی از (به جای ار ) باده ی کهنه سال
شدی بر من ِ خسته یک‌دم حلال
19 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۵۹ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » مثنویات پراکنده » شمارهٔ ۵:

یک بیت اصلی از ابیات شعر جا افتاده است
قبل از بیت ِ ( الهی به زهرا )
این بیت باید نوشته شود :
الهی به خورشید ِ اوج ِ هدایت
الهی ، الهی ، به شاه ِ ولایت
19 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۵۴ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » مثنویات پراکنده » شمارهٔ ۴:

یک دمک با خود آ ، ببین چه کسی ؟
یک دم، دمی ، یک لحظه به خودت بیا
19 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۴۹ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » مثنویات پراکنده » شمارهٔ ۲:

مُضَعفَر =غذایی که با زعفران خوش عطر و خوش طعم شده باشد .
19 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۴۴ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » مثنویات پراکنده » شمارهٔ ۲:

با سلام
به نظرم
(چند باشم مورع الخاطر ) درست نیست
(چند باشم موزع الخاطر) درست است.
19 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۳۴ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴:

الا یا ریح ان تمرو علی وادی اخلایی
ان باید لن نوشته شود
درستش :
الا یا ریح لن تمرو علی وادی اخلایی

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۲۱ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰:

یک بیت جا افتاده است :
بعد از بیت ِ ( بیهوده صداع ِ خود ندادیم... )
و قبل از بیت ِ ( باشد که چه بعد ما عزیزی...)
بیت ِ زیر جا افتاده است و باید نوشته شود :
با وحشت ِ گور ، اُنس جُستیم
در کُنج ِ لَحَد بیارَمیدیم
19 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۱۴ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹:

یک بیت جا افتاده است
بعد از بیت ِ بهشتم می دهد رضوان به طاعت
و قبل از بیت ِ بهایی جوید از من زهد و تقوی
بیت ِ زیر باید نوشته شود که در این صفحه از وبسایت گنجور دات نت جا افتاده است :
زِ تو آزرده گردد حلقه ی ذکر
که لا دارم ، ولی الّا ندارم
1399-مهر-19

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۰۵ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶:

ای دل ، تو در این ورطه مزن لاف ِ صبوری
وی عقل ، تو هم‌بر سر ِ این واقعه مگریز
وی درست است ( وای ) درست نباید باشد.

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۰۲ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵:

برای حلل در بیت ِ
صد خنده زند بر حلل قیصر و دارا
هیچ معنایی در فرهنگ لغت پیدا نکردم
اما با توجه به مصرع ِ بعدی فکر می‌کنم معنی ِ حلل باید لباس گرانبها باشد یا کنایه از لباس ِ گرانبها و پرشکوه باید باشد.

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۵۰ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲:

با زائران محرم ، شرطست آن که باشد
غسل زیارت ما ، از اشک ِ چشم ِ خونبار
به نظرم درستش این است که به جای ما ، امّا باید نوشته شود :
با زائران محرم ، شرطست آن که باشد
غسل زیارت امّا ، از اشک ِ چشم ِ خونبار

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۲۶ دربارهٔ شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸:

بعد از بیت هفتم ( کرد اکتفا به دنیی دون خواجه ، کاین عروس )
و قبل از بیت ِ ( آن کو نوید آیه ی لا تقنطو شنید )
بیت ِ هشتم از متن اصلی ِ این شعر از شیخ بهایی در این پیج از گنجور نوشته نشده است و جا افتاده است .
لطفا در این صفحه ببت ِ زیر را اضافه کنید .
بیت ِ زیر باید بعد از بیت ِ هفتم‌ نوشته شود :
تا پشت ِ خود به گنج ِ ازل داده ایم ما
ملک ِ ابد به جانب ِ ما رو نمی کند

با تشکر

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۲۴ دربارهٔ ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۸:

این درد که در پای تو خود را انداخت
فکر می کنم اگر به جای در ، بر نوشته شود بهتر است
یعنی :
گویا که ز روزگار دردی دارد
این درد که بر پای ِ تو خود را انداخت

 

۱
۲
۳
sunny dark_mode