گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
قاسم انوار

بخش ۱ - صد مقام در اصطلاح صوفیه یا رساله عدد مقامات تمهید: حمد بر حضرت غنی احد

بخش ۲ - خطاب: بشنو،ای طالب ره توفیق

بخش ۳ - عدد مقامات بطریق اجمال: از بدایات گیر تا ابواب

بخش ۴ - قسم بدایات: از بدایات اولست سخن

بخش ۵ - قسم ابواب: قسم ابواب هم ده آمده است

بخش ۶ - قسم معاملات: پس کنم در معاملات شروع

بخش ۷ - قسم اخلاق: بعد ازان منزلات اخلاقست

بخش ۸ - قسم وصول: بعد ازان شد مغازلات وصول

بخش ۹ - قسم اودیت: پس ازان قسم اودیت می دان

بخش ۱۰ - قسم احوال: قسم احوال بعد ازین باشد

بخش ۱۱ - قسم ولایات: بعد ازین قسمت ولایاتست

بخش ۱۲ - قسم حقایق: اول آن مکاشفه است و یقین

بخش ۱۳ - قسم نهایات: معرفت،پس بقای جان باشد

sunny dark_mode