گنجور

 
ابوالقاسم فردوسی
 

سخن هر چه گویم همه گفته‌اند

بر باغ دانش همه رفته‌اند

اگر بر درخت برومند جای

نیابم که از بر شدن نیست رای

کسی کو شود زیر نخل بلند

همان سایه زو بازدارد گزند

توانم مگر پایه‌ای ساختن

بر شاخ آن سرو سایه فکن

کزین نامور نامهٔ شهریار

به گیتی بمانم یکی یادگار

تو این را دروغ و فسانه مدان

به رنگ فسون و بهانه مدان

ازو هر چه اندر خورد با خرد

دگر بر ره رمز و معنی برد

یکی نامه بود از گه باستان

فراوان بدو اندرون داستان

پراگنده در دست هر موبدی

ازو بهره‌ای نزد هر بخردی

یکی پهلوان بود دهقان نژاد

دلیر و بزرگ و خردمند و راد

پژوهندهٔ روزگار نخست

گذشته سخنها همه باز جست

ز هر کشوری موبدی سالخورد

بیاورد کاین نامه را یاد کرد

بپرسیدشان از کیان جهان

وزان نامداران فرخ مهان

که گیتی به آغاز چون داشتند

که ایدون به ما خوار بگذاشتند

چه گونه سرآمد به نیک اختری

برایشان همه روز کند آوری

بگفتند پیشش یکایک مهان

سخنهای شاهان و گشت جهان

چو بشنید ازیشان سپهبد سخن

یکی نامور نامه افکند بن

چنین یادگاری شد اندر جهان

برو آفرین از کهان و مهان

 

mouse با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

format_list_numbered_rtl حذف شماره‌ها | وزن: فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | منبع اولیه: ویکی‌درج | linkرونوشت نشانی | content_copyرونوشت متن | share

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

music_note معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...

تصاویر مرتبط در گنجینهٔ گنجور

شاهنامهٔ فردوسی - چاپ مسکو » تصویر 21

photo_camera پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، support راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال ۱۹ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کارن در ‫۱۰ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ساعت ۱۴:۳۴ نوشته:

بیت دوم بجای رای باید پای گردد
بیت چهارم بجای پایه ای باید گردد پایگه
بیت پنجم مصرع دوم : بمانم به گیتی یکی یادگار
بیت ششم مصرع دوم : به یکسان روشن زمانه مدان
بیت هفتم مصرع دوم : و حذف شود
بیت دوازدهم مصرع دوم بجای یاد بگردد گرد
بیت سیزدهم مصرع دوم بعد از نامداران و اضافه شود
بیت پانزدهم مصرع دوم : بریشان بر ان روز گنداوری
بیت هفدهم مصرع دوم بجای نافه بگردد نامه

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

شازده کوچولو در ‫۹ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ساعت ۰۱:۰۰ نوشته:

ازو هر چه اندر خورد با خرد
دگر بر ره رمز و معنی برد
قابل توجه دوستانی که در پی تفسیر شاه نامه هستن

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

امین کیخا در ‫۸ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۵۳ نوشته:

از رنگ بردن یعنی نابود کردن هیچ و پوچ کردن
تورا دشمن امد به گه بر نشست. یکی گرزه گاو پیکر بدست

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

امین کیخا در ‫۸ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۵۵ نوشته:

همه بند و نیرنگ از رنگ برد دلارام بگرفت و گاهت سپرد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

مجید امیری مندیl در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۲۹ نوشته:

اشتباه
چگونه سر آمد به نیک اختری
بر ایشان همه روز کند آوری
-----------------------
درست
بر ایشان همه روز گُندآوری

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۱۲ نوشته:

گنداوری و کنداوری هردو درست است به خوزستانی گند به معنی بیضه است و کندا ور یعنی انکس که مردانگی دارد و نیز لغت انگلیسی gonad. هم از این ریشه است به عربی که جند معنی سرباز دارد و نیز ارتش از لغت گند گرفته شده است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۲، ساعت ۰۱:۱۶ نوشته:

هر سپاه چند گند بوده است و سرکرده گند را گند سالار می گفته اند در دوره ساسانیان

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۲، ساعت ۰۱:۲۰ نوشته:

با فرخ لغت زیبایی نظامی گنجوی دارد و ان فرخ نبرد است یعنی انکس که در نبرد بختیاری دارد و پیروز می شود

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

دکتر ترابی در ‫۷ سال قبل، چهار شنبه ۹ مهر ۱۳۹۳، ساعت ۱۶:۲۲ نوشته:

بیت ششم :
تو این را دروغ و فسانه مخوان
بدان سان روش در زمانه مدان
.......

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

پدرام در ‫۶ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۰۱:۲۶ نوشته:

بیت یکی مانده به آخر، مصرع دوم:
«یکی نامور نامه افکند بن» درست است
به اشتباه نافه آمده

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

ناشناس در ‫۵ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۲۰ نوشته:

درستش این است، بر پایه جلال خاقی مطلق
گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه
سَخُن هرچه گویم همه گفته‌اند | برِ باغِ دانش همه رُفته‌اند
اگر بر درختِ بَرومند جای | نیابم که از برشدن نیست پای
توانم مگر پایگه ساختن | برِ شاخِ آن سروِ سایه‌فگن
کسی کو شود زیر نخل بلند | همان سایه زو بازدارد گزند
ازین نامور نامه‌ی شهریار | بمانم به گیتی یکی یادگار
تو این را دروغ و فَسانه مدان | به یکسان رَوِشنِ زمانه مدان
ازو هرچه اندرخورد با خرد | دگر بر ره رمز معنی برد
یکی نامه از گه باستان | فراوان بدو اندرون داستان
پراگنده در دست هر موبدی | ازو بهره‌یی نزد هر بخردی
یکی پهلَوان بود دهقان‌نژاد | دِلیر و بزرگ و خردمند و راد
پژوهنده‌ی روزگار نُخُست | گذشته سَخُن‌ها همه باز جست
ز هر کشوری موبدی سالخوَرد | بیاورد کین نامه را گرِد کرد
بپرسیدشان از کَیان جهان | وُزان نامداران و فرّخ مِهان
که گیتی به آغاز چون داشتند | که ایدون به ما خوار بگذاشتند
چگونه سرآمد به نیک اختری | بریشان‌بر آن روز کُنداوری
بگفتند پیشش یکایک مِهان | سَخُن های شاهان و گشت جهان
چوبشنید ازیشان سپهبد سَخُن | یکی نامور نامه افگند بن
چُنین یادگاری شد اندر جهان | برو آفرین از کِهان و مِهان

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

حسنک وزیر در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۵۸ نوشته:

در زبان تالشی هم به بیضه، q'nd گفته می شود. برای مثال وقتی کسی بخواد ارادت خودش رو به طرف مقابل بیان کنه بهش میگه: ایشتی قئندی بِهَم!

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

مسیر موفقیت در ‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۹ نوشته:

بسیار جالب و زیبا بود. واقعا لذت بردم!

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

ه. طالبی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۳۱ نوشته:

درود بر شما،
در این که فردوسی مسلمان بوده به سختی می توان شک کرد. ولی در این بخش چند بیت وجود دارد که با سبک و سیاق سروده های فردوسی سازگار نیست. خوب است اهل علم و ادب به دور از تعصبات، که دشمن اندیشه و خرد است، از این جنبه به موضوع نگاه کنند. اکنون نمی خواهم این بیت ها را نام ببرم، تا اندیشه ها سودار و اریب، نشود، شاید در زمانی دیگر.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

ه. طالبی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۲ نوشته:

لطفاً مطلب پیش را پاک کنید. اشتباهی اینجا آورده شده است.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

پریا در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۴۲ نوشته:

بیت ششم
به تصحیح جلال خالقی مطلق:
تو این را دروغ و فسانه مدان!
به یَکسان رَوِشنِ زمانه مدان!

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

ناصر در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۲۸ نوشته:

واقعاَ این محسن 2 راست گفته که خالقی مطلق اشتباه زیاد داره یا بعضی چیزا رو عوض می کنه
آخه
تو این را دروغ و فسانه مدان!
به یَکسان رََوِِشنِِ زمانه مدان!
یعنی چه
در تمام شاهنامه لغت ” رَوِشنِ “ آیا وجود دارد؟
اگر کسی میداند ،بیاورد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

پیام در ‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۳ نوشته:

حالا این واژه رَوِشنِ رو جناب آقای خالقی مطلق شرح و تفسیری ازش ارائه نکردن؟

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

حمید دوستی نژاد در ‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۱۹ نوشته:

با درود فراوان
بیت ششم را از گذشته چنین در خاطر دارم:
تو این را دروغ و فسانه مدان
به یکسان رَوِش در زمانه مدان
و گمان میکنم این درست است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.