گنجور

 
فرخی سیستانی

ای دوست مرا دید همی نتوانی

بیهوده چرا روی ز من گردانی

بی جرم و جنایتی که از من دانی

چون پیر خر از نیش، ز من ترسانی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode