گنجور

 
فرخی سیستانی

ای دوست تر، از دو دیده و بینایی

ای آنکه ز پیش چشم ناپیدایی

آن روز که آمدی مرا دربایی

گر تا به قیامت تو غذانی (؟) نایی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode