گنجور

 
امیرعلیشیر نوایی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «در عاشقی آن کس که مجرد باشد» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ی

شماره ۱: ای بیحد و عد هر نفست حمد و ثنا

شماره ۲: از گوشه بام عارضت ماه سما

شماره ۳: ای از می لعلت همه سر مستی ما

شماره ۴: آمد ز نسیم صبح بوی تو مرا

شماره ۵: شب تا به سحر همی‌کنم زاری‌ها

شماره ۶: جانم بدو لعل جانفزای تو فدا

شماره ۷: تا شد به هوای عشق آن ماه لقا

شماره ۸: از هجر تو کارم اضطراب است امشب

شماره ۹: در بحر سرشکم از نجوب است حباب

شماره ۱۰: آئین طلب ز خود پسندان مطلب

شماره ۱۱: در غربتم افتاده ز هجران حبیب

شماره ۱۲: هر لحظه گر از چرخ جفایی رسدت

شماره ۱۳: تا کی ستم و محنت هجران کشمت

شماره ۱۴: دل نیست که در زلف پریشان تو نیست

شماره ۱۵: در جام بلورین می همچون یاقوت

شماره ۱۶: ضعفم را آن میان چون مو باعث

شماره ۱۷: چشمت که طریق سحر ازو یافت رواج

شماره ۱۸: ساقی به من غمزده پیش آر قدح

شماره ۱۹: در عشق مباش پیش رندان گستاخ

شماره ۲۰: در عاشقی آن کس که مجرد باشد

شماره ۲۱: تو نامدی و مهر فلک جلوه نمود

شماره ۲۲: آمد به من خسته ز دلبر کاغذ

شماره ۲۳: آمد به چمن قافله باد بهار

شماره ۲۴: جانا دستت یکدمم از دوش مبر

شماره ۲۵: ساقی نه ز آب تلخ کز آتش تیز

شماره ۲۶: ساقی بقدح می طربناک انداز

شماره ۲۷: رفتی و بچشمم از تو تابست هنوز

شماره ۲۸: رفتی و دل از غمت فگارست هنوز

شماره ۲۹: یارم نشد آن بت پریوش هرگز

شماره ۳۰: دارم ز وجود خود پریشانی و بس

شماره ۳۱: دیدند یکی قلندر فقراندیش

شماره ۳۲: آنروی که اوج حسن شد جلوه گهش

شماره ۳۳: خواهی که بدت رو ندهد خوشخو باش

شماره ۳۴: هر چیز رسد ز اهل دوران مخروش

شماره ۳۵: خواهی که به خاصگان حق گردی خاص

شماره ۳۶: خواهی که ترا رسد ز درویشان فیض

شماره ۳۷: ای دل تو مگر که مشک نابست آن خط

شماره ۳۸: ای از تو درون ناتوانم را حظ

شماره ۳۹: در روز جدایی غم دلسوز وداع

شماره ۴۰: تا شد بدرون آتش هجران واقع

شماره ۴۱: ای زاتش سودای تو داغم بر داغ

شماره ۴۲: ای قتل مرا کشیده مژگانت صف

شماره ۴۳: یاران چو کشند در بهاران می صاف

شماره ۴۴: مهلک بود ای رفیق ایام فراق

شماره ۴۵: تا ماند قضا بر سر من افسر عشق

شماره ۴۶: در دیر مغان مغبچگان چالاک

شماره ۴۷: ای ساقی شنگ ده می آتش رنگ

شماره ۴۸: در آتش عشق جسم و جانم مه و سال

شماره ۴۹: سر رشته اهل زهد بگسل ای دل

شماره ۵۰: تا اندر دل تاب و توانی بودم

شماره ۵۱ - تتبع اثیر اخسیکتی: آگاه نگشتم که درین دیر کی‌ام

شماره ۵۲: از محنت عاشقی به جانم چه کنم؟

شماره ۵۳: گر زهر غمم کند هلاک ای ساقی

شماره ۵۴: در دیر گرت هواست نوشیدن می

شماره ۵۵: بر شوخی ازین عشوه گران ای ساقی

شماره ۵۶: در فصل خزان برگ رزان ای ساقی

sunny dark_mode