گنجور

 
دقیقی

چگونه بلائی که پیوند تو

نجویی بد است و بجویی بتر

شبی بیش کردم چگونه شبی

همی از شب داج تاریک تر

درنگی که گفتم که پروین همی

نخواهد شد از تارکم زاستر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode