گنجور

 
بیدل دهلوی
 

ز برق این تحیرآب شد آیینهٔ دلها

که ره تا محمل لیلی‌ست بیرون‌گرد محملها

کجا راحت‌، چه آسودن‌که از نایابی مطلب

به پای جستجوچون آبله خون‌گشت منزلها

چه دنیا و چه عقبا، سد را‌ه تست ای غافل

بیا بگذرکه از بهرگذشتنهاست حایلها

درین مزرع چه لازم خرمن آرای هوس بودن

دلی‌باید به‌دست‌آری همین تخم‌است حاصلها

به دشت انتظارت از بیاض چشم مشتاقان

سفیدی‌کرد آخر راه از خود رفتن دلها

دماغی می‌رسانم از شکست شیشهٔ رنگی

به خون رفته پرواز دگر دارند بسملها

ز پاس آبروی احتیاج ما مشو غافل

به بازارکرم گوهر فروشانند سایلها

ندارد صید حسن از دامگاه عشق‌، آزادی

همان یک‌حلقهٔ آغوش مجنون است محملها

ما و من اثبات حق درگوش می‌آید

نوای طرفه‌ای دارد شکست رنگ باطلها

خزان‌گلشن امکان بهارواجبی دارد

تراوش می‌ کند حق از شکست رنگ باطلها

زبان شمع فهمیدم‌، ندارد غیر ازین حرفی

که‌گر در خودتوان آتش زدن مفت‌است‌محفلها

تسلسل اینقدر در دور بی‌ربطی نمی‌باشد

گرو از سبحه برد امروز برهم خوردن دلها

کنار عافیت‌گم بود در بحر طلب بیدل

شکست از موج ماگل‌کرد بیرون ریخت ساحلها

حاشیه‌ها

تا به حال ۴ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

انجنیر محمد هارون صادقی در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۳۰ نوشته:

با عرض سلام و ادب خدمت مدیر کل ویب لاک زیبا و عرفانی گنجور و تمام دست اندر کاران این سایت آموزشی عارفانه.
با اغتنام از فرصت و نهایت علاقه مندی که به غزلیات حضرت ابوالمعانی بیدل دارم ، گاه گاهی سری به این ویب لاک میزنم، الیوم غزل شماره 294 را مطالعه نمودم که در بیت نهم آن به کمبود وزن شعری مواجع شده ام در غزلیات شان نوشته است « زنفی ما و من اثبات حق در گوش می آید » اما در اینجا کلمه اول حذف شده است. مهربانی نموده در قسمت تصیح آن اقدام نماید بعید از لطف تان نخواهد بود. آنجنیر محمد هارون صادقی آمرتکنالوژی معلوماتی وزارت امور مهاجرین « کابل افغانستان»

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۳۶ نوشته:

با درود به جناب مهندس محمد هارون از کابل درست می فرمایید به نگاه من هم چنین است ، خرم و افراخته سر باشید

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
شکوه در ‫۸ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۰۳ نوشته:

در بین نهم (ز نفی)در اول بیت از قلم افتاده است .با تشکر از گردانندگان و آرزوی شادکامی برای همه دوستان

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
سین در ‫۷ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۰۳:۳۰ نوشته:

یکسال پیش هم بیت نهم رو اصلاح کردند دوستان
اعمال بفرمایید

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.