گنجور

 
مجیرالدین بیلقانی

به فر دولت تو صد هزار کس هستند

رسیده این به مراد و نشسته آن به سرور

من شکسته دل خسته جان غمگینم

که همچو چشم بد از حضرت تو هستم دور

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode