گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار

هرکه عرض کسان دهد بر باد

دهر عرضش به باد خواهد داد

فیلسوفی عظیم و دانشمند

می‌شنیدم که گفت با فرزند

بهتر است از برای مرد جوان

یک درم دین ز صد درم وجدان

دیو وجدان هزار سر دارد

هر سری نغمهٔ دگر دارد

چون که وجدان چنین بود یاران

وای بر حال مرد بی‌وجدان

که نه دین دارد و نه وجدان هم

نیست او کافر و مسلمان هم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode