گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
شیخ بهایی

بخش اول - قسمت اول: بسم الله الرحمن الرحیم

بخش اول - قسمت دوم: ای به پهلوی تو دل در پرده

بخش دوم - قسمت اول: امیر مؤمنان علی(ع) را روزی که بر قاطری به جنگ ...

بخش دوم - قسمت دوم: عارفی را پرسیدند: آیا بلائی را شناسی که بر ...

بخش سوم - قسمت اول: خلیفه ای از کودکی عادت خاک خوردن داشت. روزی به ...

بخش سوم - قسمت دوم: چشم عقل و علم کور از شهوت است

بخش چهارم - قسمت اول: گدائی همی رفت و کودکش در پیش روان بود. کودک صدای ...

بخش چهارم - قسمت دوم: ابو محمد بن یحیی، معلم مامون، گفت: روزی ناگزیر از ...

بخش پنجم - قسمت اول: شیخ در کتاب نجات گفت: فلک حیوانی است که مطیع خداوند است.

بخش پنجم - قسمت دوم: دل نهادیم به بیداد، عطای تو کجاست

sunny dark_mode