گنجور

حاشیه‌ها

 

@رسته:
نه متأسفانه دسترسی ندارم. اخطارهای لازم را به اول آثاری که در آن مقاله انتساب آنها را به عطار مشکوک یا محال دانسته اضافه کردم.
در مورد خسرونامه، مطلب جالب توجه از نظر من این است که عطار در مقدمۀ مختارنامه (مندرج در گنجور -> اینجا) از کتابی به نام خسرونامه به عنوان یکی از آثار خود نام می‌برد.

حمیدرضا در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۵۸ دربارهٔ بسم الله الرحمن الرحیم


صورت درست این مصرع: “چونکه نامد یکی شبی نانت به دست”
چنین به نظر می‌رسد: “چونکه نامد یک شبی نانت به دست”


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

طربستان در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۵۱ دربارهٔ بخش ۱۱ - حکایة العابد الذی قل الصبر لدیه فتفوق الکلب علیه


با پوزش تعداد بیت های این کتاب در حدود ۷ هزار و یا کمتر است .

من متن مصاحبه ی آقای قراگوزلو که شما ارجاع داده بودید خواندم. من نوشته ی آقای کدکنی را در باره ی خسرونامه را ندیده ام، مشتاقم که آن را بخوانم ، اگر دسترسی به آن داشتید لطف بفرمایید و بنده را در جریان بگذارید.
در هر حال خسرونامه اثری است که بسیار به سبک فرید نزدیک است. به علاوه در خسرونامه از کتاب های دیگرش الهی نامه ، مصیبت نامه، اسرارنامه و مقامات طیور نام برده است و اسم خود ” فرید” را آورده است. از داروخانه ی معروف خودش و شغل خودش بیان کرده است. بسیار بعید است که بتوان همه ی این ها کنار گذاشت و آن کتاب را از فرید ندانست.

رسته در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۴۵ دربارهٔ بسم الله الرحمن الرحیم


@رسته:
حق با شماست. پیش‌تر اخطاری در مورد جعلی بودن انتساب مظهرالعجائب به عطار گذاشته بودیم. جالب اینجاست که «خسرونامه» هم در زمرۀ کتابهایی است که استاد شفیعی کدکنی آن را از عطار نیشابوری ندانسته (اینجا را ببینید).

حمیدرضا در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۱۵ دربارهٔ بسم الله الرحمن الرحیم


این کتاب بالغ بر ۱۵ هزار بیت است، نه زبان آن زبان فریدالدین عطار نیشابوری است و نه سبک ادبی آن به سبک فرید است و نه نگرش و اندیشه ی آن هماهنگ با اندیشه و نگرش فرید است.
ظاهرا سروده ای است از شاعر دیگری به نام عطار ولی غیر از فرید نیشابوری است
به جا است که در ورودی کتاب برای اگاهی خوانندگان اخطاری نسب شود که آن را از آثار فرید جدا کند.

رسته در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۵۹ دربارهٔ بسم الله الرحمن الرحیم


تصور من بر این است که اگر هم این شعر متعلق به خاقانی باشد هم بطنز و کنایه به اعراب سروده شده است . دوستان حتما میدانند چرا اعراب دخترانشان را زنده بگور می کردند. چون بازار تجاوز به دختران و ناموس اعراب حتی در سنین پایین رواج داشت و به همین دلیل بزرگان و متمولان از داشتن دختر عار می داشتند
بهر روی مگر می شود شاعری که می سراید:
هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان
ایوان مدائن را آینده عبرت دان
……
ما بارگه دادیم این رفت ستم برما
بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان

اینگونه بر دخترش ستم روا دارد؟

م س در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۴۵ دربارهٔ شمارهٔ ۹۲ - در بارهٔ فوت دختر خود


در جواب خلیل
بیت: ۱۵
چتوان سر هم نویسی چه توان است.
معنای بیت:
اینک در عشق به یکتایی و توحید رسیدم
بیش از این از ما چه می توانی کرد ؟

رسته در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۵:۴۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲


manii chatwan lutfen?

HALIL در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۱۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲


بیت : ۴
غلط: مبدانی
درست : میدانی

بیت : ۲۱
غلط: ز بور پارسی
درست : زبور پارسی

علامه محمد اقبال که ارادت زیادی به عطار داشته است کتابی دارد به نام زبور عجم


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۴۹ دربارهٔ در خاتمت کتاب گوید


بیت : ۵۸
غلط: کند نی
درست : کندنی


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۲۴ دربارهٔ در وفات قیصر و پادشاهی جهانگیر


بیت : ۲۴۸
غلط: بستاین
درست : بستایند


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۲۱ دربارهٔ سپری شدن کار خسرو


بیت : ۴۱
غلط: یا بیش
درست : یابیش

بیت : ۵۱
غلط: کزیدند
درست : گزیدند

بیت : ۵۸
غلط: دمیست
درست : دمست

بیت : ۲۳۹
غلط: با دو
درست : باد و


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۲۰ دربارهٔ سپری شدن کار خسرو


بیت : ۱۳۶
غلط: برآورند
درست : برآوردند


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۰۹ دربارهٔ باز رفتن بسر قصّه


بیت : ۲۲
غلط: جوز راز
درست : جو زر از

بیت : ۴۹
غلط: غمخانه و زر
درست : غمخانه ی وزر


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۰۳ دربارهٔ رسیدن خسرو و گل باهم و رفتن بروم


بیت : ۱۲
غلط: فشانبود
درست : فشان بود

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۵۵ دربارهٔ رزم خسرو با شاپور


بیت : ۳۴
غلط: وزودست
درست : وزو دست


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۵۱ دربارهٔ آگاهی یافتن شاپور از آمدن فرّخ و گلرخ و گرفتاری گل و گریختن فرّخ


بیت : ۵۳
غلط: بوداز نوجوان
درست : بود از نو جوان


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۴۹ دربارهٔ آمدن فرّخ بترکستان بطلب گل


بیت : ۲۹
غلط: صدا شک
درست : صد اشک

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۴۵ دربارهٔ رسیدن نامۀ گل بخسرو


توانایی شاعر در التزام را نشان می دهد که
در ۱۳۱ بیت، در همه ی ابیات ، کلمه ی موی را آورده است.

بیت : ۲۰
غلط: می
درست : مو

بیت : ۹۲
غلط: وفانیست
درست : ؟

بیت : ۱۰۶
غلط: می
درست : مو


پاسخ: با تشکر، مواردی که پیشنهاد کرده بودید جایگزین شد.

رسته در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۳۰ دربارهٔ در صفت موی


بیت : ۸
غلط: گه
درست : که

بیت : ۳۴
غلط: درُِ
درست : در

بیت : ۳۴
غلط: برابرُ
درست : بر ابرو

بیت : ۳۶
غلط: و زنی
درست : وزنی

بیت : ۳۸
غلط: مرازین
درست : مرا زین

بیت : ۱۰۱
غلط: بیخت
درست : بپخت

بیت : ۱۰۴
غلط: جام>
درست : جامه ی

بیت : ۱۰۷
غلط: سوزد روی
درست : سوز در وی

بیت : ۱۲۱
غلط: دو دبر
درست : دود بر


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

رسته در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۱۴ دربارهٔ آغاز نامۀ گل بخسرو


[صفحهٔ اول] … [۳۴۴۷] [۳۴۴۸] [۳۴۴۹] [۳۴۵۰] [۳۴۵۱] … [صفحهٔ آخر]