گنجور

حاشیه‌ها

 

سمج راه زیر زمینی است و دهلیز همان راهرو یا دالان است

شکوه در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۰۷ دربارهٔ بخش ۶ - قصهٔ آن صوفی کی زن خود را بیگانه‌ای بگرفت


خلم خشم است و غضب و در تضاد با حلم

شکوه در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۵۶ دربارهٔ بخش ۵۰ - توفیق میان این دو حدیث کی الرضا بالکفر کفر و حدیث دیگر من لم یرض بقضایی فلیطلب ربا سوای


ارتیاح مسرت و خوشحالیست و شادمانی

Anonymous در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۵۱ دربارهٔ بخش ۷ - معشوق را زیر چادر پنهان کردن جهت تلبیس و بهانه گفتن زن کی ان کید کن عظیم


اقتباس یاشد یا توارد
برادر مهم عبرت گرفتن از این داستان است.

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۴۱ دربارهٔ بخش ۴۹ - اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل


هم همایون و هم استاد اجراش کردند

ناصر در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۳۶ دربارهٔ غزل ۴۴۹


قدح ساتکین هم می شود

امین کیخا در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۱۴ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۷۸


فاضلانه نوشتن بد نیست بد عامیانه دیدن است .

امین کیخا در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۰۸ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۷۷


با اقتباس سر و کار داریم یا توارد؟

شکوه در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۴۸ دربارهٔ بخش ۴۹ - اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل


البته کتابی هم هست با همین مضمون تقریبا به نام کوری از ژوزه ساراماکو .یک رمان اجتماعی نسبتا قوی که پیشنهاد میکنم به دوستان هم گنجم !

شکوه در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۳۹ دربارهٔ بخش ۴۹ - اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل


سنایی برای نخستین بار در شعر فارسی تمثیل فیل در شهر کوران را آورده
بود شهری بزرگ در حد غور…میشود گفت از نظر مضمون یکی هستند ولی از نظر عناصر داستان تفاوت دارند چون در اینجا تاریکی داریم ولی ولی سنایی کوری را آورده.وجالب به نظر من اینکه هر دو به نتیجه یکسانی میرسند خطایی که ناشی از جز را کل انگاشتن است شاید میخواسته اند گوشزد کنند که ادراک ادمی محدود است

شکوه در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۳۲ دربارهٔ بخش ۴۹ - اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل


میرعماد هم دوره شاه عباس بوده است ، یکی از دو خوشنویس دربار ان دیگری علیرضا عباسی بوده است .که در نگارش ثلث استاد بوده است میرعماد نستعلیق نویس بوده و از افتخارات قزوین است .

امین کیخا در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۵۱ دربارهٔ حکایت شمارهٔ ۱


بسیار می شود برادرانم، هم - گنجانم( کسانی که گنجور با من می خوانند) برای شعری از شاعران شعری بگویند ولی چیزی که کم داریم نگاه نویسی ( إظهار نظر) خوشنویسان است که نیستند و من چشم به راه گام های زیبنده ی شان هستم ، یادمان نرود میرعماد استاد خط همه گلستان را خطاطی کرده است و موزه مجلس ایران موزه ملی موزه پاریس موزه سنت پیترزبورگ پر از خطاطی های اوست .

امین کیخا در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۴۶ دربارهٔ حکایت شمارهٔ ۱


بگذار به هذیان تو طفلانه بخندند

ما هم به تب طفل طبیبانه بگرییم

حاجب در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۴۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۰۲ - شاعر افسانه


شعر زیبایی سروده مولوی ولی با خواندن این شعر باموزیک بهتر میشود

aref در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۱۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۰۰۴


مصراع یکم از بیت یکم “ژنده‌ای پوشید، می‌شد پیر راه” اشتباه است. درستش اینگونه است: ژنده پوشی در رهی میشد براه

Hamed در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۱۵ دربارهٔ گفتگوی سالک ژنده‌پوش با پادشاه


انچه گفته ای وحید وزن دارد و شعر است ! به خرم خامگی !

امین کیخا در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۱۱ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۳۶


غاژه همان سرخاب است و گلگونه یا رژ گونه امروز که خانم ها برای رنگ کردن صورت از آن استفاده میکنند

شکوه در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۴ دربارهٔ قصیدهٔ ۲۰


درود به تو وحید جان سپاس از بودنت

امین کیخا در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۹ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۳۶


غیرت و حسودی به فرانسه یک لغت دارد و این نشان میدهد که اهنگ ایشان از غیرت با ما گوناگون است . و مهربانی با نجابت هم همچنین است !

امین کیخا در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۸ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۳۶


تصحیح می کنم : از
زان که می ترسم که از عشق تو باشد آه او

ببخشید که بعد از توضیح زیبای حضرتعالی معنی طیره را بیان کردم

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۷ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۳۶


[صفحهٔ اول] … [۳۴۴۶] [۳۴۴۷] [۳۴۴۸] [۳۴۴۹] [۳۴۵۰] … [صفحهٔ آخر]