گنجور

حاشیه‌ها

 

عالی بود.

عزیزمراد اکبری در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱:۴۵ دربارهٔ بخش ۱۵


به نظر من

همان ” کین ” در مصرع سوم مناسب است.

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱:۳۵ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۴۰


پاسخ به نوشته آقای تبریزی
برخی به معنای قربان و فدائی
به قرینه مصراع های دیگر کاملا صحیح و مناسب است.

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱:۲۸ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۳۸


در مصرع اول
شاید یعنی شایسته است.

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱:۱۲ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۳۰


به نظر می رسد

هنگام وداع هست مناسب باشد

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱:۱۱ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۲۹


به قرینه ی اینکه
در مصرع اول به پریروز
در مصرع دوم به دی(دیروز)
در مصرع سوم به امروز
ودر مصرع چهارم به فردا
اشاره دارد.

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱:۰۷ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۲۷


به نظر می رسد پریر که همان پریروز است.
در مصرع اول باید تصحیح شود؛
آتش‌روئی پریروز در ما پیوست
پریر —>پریروز

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱:۰۴ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۲۷


با آقا کاظم موافقم!

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۵۳ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۲۵


آن کودک نعل بند را به بدر(ماه) تشبیه کرده که به سم اسب هلال(نعل) می بندد.شاعر با استفاده از بدر و هلال در یک مصرع زیبایی خاصی به شعر بخشیده است.

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۵۰ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۲۴


ز عز خود و ذلت من بیش مناز کاندر پس پردهٔ فلک بازی‌هاست

یادآور شعرقائم مقام فراهانی شد که امیر کبیر با انگشت خونین بر دیوار حمام کاشان نبشته بود:
روزگار است این که گه عزت دهد گه خار دارد
چـــرخ بازیـــگر از ایــن بازیچه ها بسیـار دارد

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۱۶ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۲۲


با سمیرا خانم موافقم!

به نظرم در اینصورت معنی بهتر است…

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۰۶ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۱۹


معنی بیت دوم:

با نگاهش ویران می کند هستی کسی را که سینه اش از غم عشق او پاره شده .

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۵۴ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۱۶


به نظر می رسد
در مصرع چهارم ای جان جهان مناسب تر باشد

جان جهان خطاب به معشوقه !

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۴۷ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۱۴


بابام عاشق این غزل سعدی است واقعا زیباست

علی کاظمی در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۴۱ دربارهٔ غزل ۵۸


ظاهرا فصاد به معنی رگزن است

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۳۸ دربارهٔ رباعی شمارۀ ۷


یکی از رفقا شعری گفته بود

که یک بیت از ان مناسب آخرین بیت این شعر پروین است:
افسـوس که با وجـود سنـگ و بت و چوب
فــــارغ ز خـــیال خــــود پرستی نـشدیم

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۲۹ دربارهٔ دیدن و نادیدن


حضرت حافظ هم در غزلی که با
مطلع :
حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم

خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

همانند این غزل سعدی به پایان میرساند:

بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار

که با وجود تو کس نشنود ز من که منم

وحـ_‗ـیـ‗_ـد در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۰۲ دربارهٔ غزل ۳۶۵


او بر خود کلمه رحمت را فرض کرده است

امین کیخا در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۳۷ دربارهٔ بخش ۳ - ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجهٔ کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولیی را


عبد المنان برادرم باید مهربانی گذشت و بزرگواری پیشه مان باشد . درود به تو از ایران مهربان

امین کیخا در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۳۶ دربارهٔ بخش ۳ - ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجهٔ کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولیی را


با عرض سلام بر روان باک حضرت محمد ص و درود بر سرور خراسان زمین وهمجنان به شما دوستان بی نهایت عزیز.
برادر عزیز من جناب آقای جمشید تمام اهل سنت با تمام وجود خود از اصحاب رسول الله ص دفاع میکند و بیشترازجان خود دوست شان دارند واینهم به این نیست که شما شیعه هستید وبه حضرت عمر وبعضی از صحابی دیکر توهین میکنید ما جون که سنی هستیم به حضرت علی توهین کنیم، به عقیده ما دربین حضرت علی وحضرت عمریا دیکراصحاب هیج فرقی نیست، هردویش بیش ما عزیز واز یک منزلت وجایکاهی که همانا هردویش صحابه رسول الله واز خلفای راشدین است. با عرض معذرت شاید درینجا جای جنین موضوعاتی نباشند.

عبدالمنان فطرت افغانستان در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۲۸ دربارهٔ بخش ۳ - ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجهٔ کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولیی را


[صفحهٔ اول] … [۳۴۴۸] [۳۴۴۹] [۳۴۵۰] [۳۴۵۱] [۳۴۵۲] … [صفحهٔ آخر]