گنجور

حاشیه‌ها

 

mesraje tschharom(kinjor didakard)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۰:۲۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۱۸


mesraje akhir(batamashaje jar barkardan)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۰:۰۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۱۱


برخی این رباعی را منسوب به امام فخررازی
می دانند

نگین شکروی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۳۵ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۹۳


این شعر فردوسی به خوبی نشانگر تشیع ایشان است و شاهد بر آن هم توجه خاص او نسبت به علی علیه السلام و اشاره گذرا نسبت به خلفای دیگر است و این امر هم به خاطر تقیه در آن زمان بوده است

آقایی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۳۵ دربارهٔ بخش ۷ - گفتار اندر ستایش پیغمبر


عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

امیر در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۱۶ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۳


چون دوست و دشمن او هستند رهزن او
ماییم و دامن او بگرفته استوارش

به نظر میرسد در بیت ششم به صورت بالا کلمه ” او ” بعد از کلمه دشمن زائد میباشد .

پاسخ: در برخی اشعار کهن گویا گاهی کلمات منتهی به «وست» مثل دوست و پوست را باید «دوس» و «پوس» خواند. به این جهت ممکن است این بیت درست باشد. دوستان لطفاً با نسخهٔ چاپی مقابله کنند، درستش را اطلاع دهند.

Anonymous در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۵۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۲۶۵


حضرت علی (ع) میفرماید اگر چیزی دیدی که قبول آن مشکل یا خیلی عجیب بود نگو نیست بگو نمیدانم. مگر شاعری به این توانایی و درک عرفانی بالا میشود که متن قران را نداند.تمام این شعر در بند اصلی آن نهفته که : یکی هست و هیچ نیست جز او . اگر خواننده محترم به این نکته دقت نماید تمام مشکلات حل خواهد شد.

مرتضی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۹:۳۶ دربارهٔ ترجیع بند - که یکی هست و هیچ نیست جز او


با درودی دوباره
لطفا” ابیات زیر اضافه شوند:
بیت ششم:
یا به آهو روشان انس وصفا ده یارب
یا ز صاحبنظران بازستان ذوق سلیم
بیت نهم:
نشود مرغ چمن همنفس زاغ و زغن
“روح را صحبت ناجنس عذابیست الیم”
بیت دهم:
دولت همت سلطان قناعت خواهم
تا تمنا نکنم نعمت ارباب نعیم

پاسخ: با تشکر، اضافه شد.

نگین شکروی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۸:۲۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹۱ - عهد قدیم


…خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت
وقتی انسان در وضعیت نمیدانم قرار کیرد فکر و قضاوت ناراحت کننده هم ندارد ناراحتی انسان حاصل افکار ودانستن های ناقص یا غلط و به تعبیر دیگر جهل است (از نظر اهل معرفت معنی حهل ندانستن نیست دانستن کج است)
چون فکرهای اضافی و بیجا متوقف شود زمینه خوشی مورد نظر خیام فراهم میگردداین خوشی توام با حیرتی است فوق روزمرگیها و لذا سازنده است ومنظور از می نوشی را هرجه بگیریم خوشی و حیرت مزبور را در نظر دارد

ف-ش در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۵:۰۶ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱


dar mesraje awale beide tschharom(sar)sajed ast

پاسخ: با تشکر «سر» از «مقام کعبه وصل تو، دور افتاده است از سر ما» حذف شد.

mareshtani در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۵۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۰۹


mesraje sowom eshkaldarad

پاسخ: با تشکر، «استو» با «است و» جایگزین شد.

mareshtani در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۴۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۰۷


dar mesraje dowome beide panjom harfe(jiem)sajed ast

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۲۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۰۴


mesraje awale beide shashom(askebr agarsudem)

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۲:۱۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۹۸


lotfan mesraje awale beide haftomra tas heh nomajed

پاسخ: پیشنهاد دوستان؟

mareshtani در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۲:۰۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۹۷


mesraje awale beide sowom(janotan)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۱:۵۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۹۶


با درود وسپاس فراوان
در مصرع دوم از بیت پنجم بجای “ناکامی ها” باید
“گمنامی ها” نوشته شود

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

نگین شکروی در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۵۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۰ - ناکامیها


بنظر میآید که یک اشتباه تایپی در مصرع اول از بیت چهارم وجود دارد. بجای “شگفتی”، “شکفتی” صحیح است. یعنی “گ” باید که با “ک” عوض شود.
شاد باشید

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

تجلی کشاورز در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۰۵ دربارهٔ حکایت گفتن بلبل وعتاب کردن باغبان و عذرخواستن گل


beide sowom eshkaldarad

پاسخ: با تشکر، در مصرع «جامه درانداز عشقت» را با «جامه درند از عشقت» جایگزین کردیم.

mareshtani در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۳۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۸۳


«سپیدمهره» در بیت ۵۶ نام نوعی بوق و شیپور جنگی است. اینجا را ببینید:
http://mr-torki.ganjoor.net/?p=839

حمیدرضا در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۹:۵۵ دربارهٔ شمارهٔ ۷۹ - در ستایش نصرة الدین ابوالمظفر اصفهبد لیالواشیر پادشاه مازندران


بیت ۱۳ گویا در بعضی نسخ به این شکل نقل شده:
آتش تیغ او گه پیکار
شرر قصرپیکر اندازد
که اشاره دارد به یکی از آیات قرآن. اینجا را ببینید.

حمیدرضا در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۸ ساعت ۹:۵۳ دربارهٔ شمارهٔ ۴۷ - مطلع دوم


[صفحهٔ اول] … [۲۸۸۹] [۲۸۹۰] [۲۸۹۱] [۲۸۹۲] [۲۸۹۳] … [صفحهٔ آخر]