وحدت کرمانشاهی » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۱

به صدق گفته‌ام هر دل گواه است

که دل‌ها را به سوی دوست راه است

به هر سو رو نمایی دوست آن سوست

جز او را گر ببینی اشتباه است