گنجور

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۷ - این مکتوب را معلوم نیست که قائم مقام به کی نوشته است

 

ای جفای تو ز راحت خوب تر

انتقام تو ز جان محبوب تر

نیش تو این است، نؤشَت چون بود

ذیل عفو جرم پوشت چون بود

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۳۵ - نامه سرکار نایب السلطنة العلیه سال اول ورود خراسان

 

عسی الله ان یاتی بالفتح او بامر من عنده

ایام سلطنت و شاهنشاهی به کام باد.

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۶۴ - این مکتوب به فاضل خان گروسی نوشته شده است

 

آن سخن ها که میان من و آن غالیه زلف

به زبان بودی اکنون برسول و پیام

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۷۰ - نامة ای است از قائم مقام به میرزا محمد بروجردی

 

به چه عضو تو زنم بوسه نداند چه کند

بر سر سفره سلطان چو نیند درویش

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۰۹ - ایضا به میرزا تقی علی آبادی نوشته

 

فرشته ای است بدین بام لاجورد اندود

که پیش آرزوی بی دلان کشد دیوار

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۲۱ - در طهران به فاضل خان گروسی نوشته

 

به من یک روزه هجرانت نه آن کرد

که در صد سال شرح آن تواند کرد

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » دیباچه‌ها » دیباچه ششم

 

مستی شوق ره سپر گردد

هستی خویش بی خبر آید

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » دیباچه‌ها » دیباچه ششم

 

لامبدل لکلماته، جف القلم بماجری

ملک هم بر ملک قرار گرفت

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » دیباچه‌ها » دیباچه ششم

 

وین منت خدای جهان بر جهانیان

خسرو غازی ابوالمظفر عباس

قائم مقام فراهانی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode