گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «نها»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲۷

 

ای خار و خس بحر ثنای تو سخن ها

گنجینه گوهر ز مدیح تو دهن ها

یک بار بر این نه چمن سبز گذشتی

سر در پی بوی تو نهادند چمن ها

ما و سر آن زلف و پریشانی غربت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۲۱

 

ای برده رخت رونق گل ها و سمن ها

دارد دهن تنگ تو در غنچه سخن ها

گر سرو نه با قد تو ماند نتوان برد

چون آب به زنجیر مرا سوی چمن ها

صحرای عدم لاله ستان شد چو شهیدان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۸۰

 

داغند، ز رخسار تو ای رشک چمنها

چون لاله، شهیدان به سمن زار کفنها

از شرم، صدف را به دهان مهر خموشی ست

تا شد صدف گوهر نام تو، دهنها

خون در جگر نافهٔ دل چون نشود خشک؟

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۸۴

 

این است، سرود من و بلبل به چمنها

فریاد ز بی مهری این عهدشکنها

نشنیده کس، از غنچهٔ مستور تو حرفی

امّا به زبانها زتو افتاده سخنها

روزی که دهد زلف تو، بر باد، غبارم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی