گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱۱

 

مر وصل ترا هزار صاحب هوس استتا خود به وصال تو که را دسترس است
آن کس که بیافت راحتی یافت تماموانکس که نیافت رنج نایافت بس است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۵۱

 

ای عشق که مدح تو همین عشق بس است
برقی ست که موسی اش یک مشت خس است
نی نی در مستی نزنم، گلزارست
کش موسی عمرا ن گل مشکین نفس است


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی
 

رضی‌الدین آرتیمانی » رباعیات » رباعی شماره ۱۱

 

از کوتهی، ار عمر درازت هوس است
جاوید اگر شوی همان یک نفس است
خر تیرهٔ‌ای الاغ تا کی شرمی
درماندهٔ‌ای مزبله تا چند بس است


متن کامل شعر را ببینید ...

رضی‌الدین آرتیمانی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲

 

در کوی تو صد هزار صاحب هوس است
تا خود، به وصال تو، که را دسترس است
آن کس که بیافت، دولتی یافت عظیم
و آن کس که نیافت، داغ نایافت بس است


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۵۸

 

با دیده و ره ندیده بسیار کس است
با دیده وری رو اگرت دست رس است
نادیده به خویشتن به جایی نرسی
در خانه اگر کس است این نکته بس است


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۸

 

لب بر لب من نهاد این لطف بس است
می گفت که با کشته خویشم هوس است
جان زندگیی یافت ز بوی نفسش
معلومم شد که زندگانی نفس است


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی