گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱۱

 

مر وصل ترا هزار صاحب هوس استتا خود به وصال تو که را دسترس است
آن کس که بیافت راحتی یافت تماموانکس که نیافت رنج نایافت بس است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۵۱

 

ای عشق که مدح تو همین عشق بس است
برقی ست که موسی اش یک مشت خس است
نی نی در مستی نزنم، گلزارست
کش موسی عمرا ن گل مشکین نفس است


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲

 

در کوی تو صد هزار صاحب هوس است
تا خود، به وصال تو، که را دسترس است
آن کس که بیافت، دولتی یافت عظیم
و آن کس که نیافت، داغ نایافت بس است


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی