گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵

 

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیستساقی کجاست گو سبب انتظار چیست
هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمارکس را وقوف نیست که انجام کار چیست
پیوند عمر بسته به موییست هوش دارغمخوار خویش باش غم روزگار چیست
معنی آب زندگی و روضه ارمجز طرف جویبار و می خوشگوار چیست
مستور و مست هر دو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

اوحدی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۹ - وله فی‌طلب الحقایق

 

این چرخ گرد گرد کواکب نگار چیست؟وین اختر ستیزه گر کینه کار چیست؟
هان! ای حکیم، هرچه بپرسم ترا، بگویتا منکشف شود که درین پود و تار چیست؟
پروردگار نفس بباید شناختناین نفس خود چه باشد و پروردگار چیست؟
زین سوی لامکان و از آن سوی هفت چرخپیوند آن دو واسطهٔ کامکار چیست؟
این طول و عرض چند و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۴

 

دردست، صبح شیب، می خوشگوار چیست؟
در پیری این سیاه درون این نگار چیست؟
زیر پل شکسته نه جای اقامت است
خم شد قدت ز بار گنه، انتظار چیست؟
آخر به غیر موی سفید و دل سیاه
حاصل ترا ز گردش لیل و نهار چیست؟
در پرده حباب هوا نیست پایدار
دلبستگی به این نفس متسعار چیست؟
با عمر خضر، فال تبسم ز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۲۴

 

شد دین خراب این همه فسق جهار چیست
مهدی کجاست گو سبب انتظار چیست
از جور و ظلم خانه ایمان خراب شد
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست
پیوند عمر بسته به موئی است ای امام
موئی شدیم از غم تو اختیار چیست
ما روز و شب دو دست دعا برگرفته‏ایم
تا در میانه خواسته کردگار چیست
تفسیر آب زندگی و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

عرفی شیرازی » غزلها » غزل شمارهٔ ۱۳۱

 

مست آمدم به معرکه، آیین کار جیست
دشمن کدام و مطلب از کار و بار چیست
چون خار و گل ز شاخچه ی عدل می دهد
این عین تازه رویی و این شرمسار چیست
هم زهر چشم و هم نگه از باب خوبی است
پس دم مزن که این خوش و آن ناگوار چیست
غم نعمتی همی خورد، اما ز خوان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی