گنجور

وحشی » گزیده اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۶ - هجو شراب

 

از من مرنج ای ز تو شادی جان منگر لب گشوده‌ام پی هجو شراب تو
زیرا که او قباحت بسیار کرده استدی شب به جامهٔ من و با جامه خواب تو


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی
 

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۹ - در مدح ملک معظم عمادالدین فیروزشاه

 

ای باد خاک مرکب گردون شتاب توآتش بخار چشمهٔ تیغ چو آب تو
گردون کجاست بر در قدر بلند توخورشید کیست پرتو رای صواب تو
از آسمان که نام و لقب را نزول زوستپیروز شاه عالم عادل خطاب تو
ایام در مواکب قلب سپاه تستو اسلام در حمایت عالی جناب تو
در کشت‌زار روزی برگی نگشت سبزالا به اهتمام […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

ظهیر فاریابی » قطعات » شمارهٔ ۸۷

 

ای چرخ باد پیشه تواضع کنان چو خاک
با فکرت چو آتش و طبع چو آب تو
اسباب خیر و شر شده در پرده قضا
موقوف حکم نافذ و رای صواب تو
گردون که پیش همت تو ذره ای ست،نیست
جز سایه بان طلعت چون آفتاب تو
دانی که مدتی من رنجور خاکسار
خو کرده ام به خدمت خاک جناب تو
آن بخت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۷۹۰

 

دارد ستاره ریز، مرا آفتاب تو
عالم خراب چشمم و چشمم خراب تو
هشیاریم غنوده بالین بیخودی ست
هوش از سرم برد نگهِ نیم خواب تو
چون آمدی به کلبهٔ ما، روز کن شبی
اینک دلم کباب تو، خونم شراب تو
کردی ورق ورق دل صد پارهٔ مرا
آیا کدام شد ورق انتخاب تو؟
مشکین خطی به ساغر لعلی فکنده ای
آیا چه بود […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی