گنجور

اشعار مشابه

 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۰۳

 

الحق امنای مال ایتام

همچون تو حلال‌زاده بایند

هرگز زن و مرد و کفر و اسلام

نفس از تو خبیث‌تر نزایند

اطفال عزیز نازپرورد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۶۴

 

خاقانی اگرچه نیک اهلی

نااهلانت بدی نمایند

نیکان که تو را عیار گیرند

بر دست بدانت بر گرایند

زری که به آتشت شناسند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۴۳

 

هر در که به روی ما گشایند

حسن دیگری به ما نمایند

هر دم به پیالهٔ شرابی

ذوق دگرم همی فزایند

در میکده دلبران عیار

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی