گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانهٔ کعبه

 

نه نه غم او نه آنچنان بود

کز غایت او غمی توان بود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

 

لیلی که مفرح روان بود

در مختلفی هلاک جان بود

نظامی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۵

 

آنرا که ز وصل او نشان بود

دل گم شدگیش جاودان بود

آری چو بتافت شمع خورشید

گر بود ستاره‌ای نهان بود

نتواند رفت قطره در بحر

[...]

عطار
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۸

 

زلف تو که فتنهٔ جهان بود

جانم بربود و جای آن بود

هر دل که زعشق تو خبر یافت

صد جانش به رایگان گران بود

مرده‌دل آن کسی که او را

[...]

عطار
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱ - مدح حسن‌خان شاملو

 

زین پیش سپهر نوجوان بود

وین مهر چراغ آسمان بود

فصیحی هروی
 
 
sunny dark_mode