گنجور

صفایی جندقی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۴

 

انجام عمر ما را آغاز عشق بازی است

هنگام خامشی ها وقت سخن طرازی است

آیین صدر اسلام درکیش حق ضلال است

ور خود به فضل صد بار برتر ز فخر رازی است

آزاد و بنده را عشق نبود به حسن صورت

[...]

صفایی جندقی
 

صفایی جندقی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۵

 

دوش ازغم ما را دانی چگونه سر شد

هر دو دم از درون خاست صد شعله ام به سر شد

چون شمع ز آتش دل اشکم همی به رخ ریخت

بگداختم سراپای تا شام من سحر شد

با کس حدیث عشقت ما گفتگو نکردیم

[...]

صفایی جندقی
 

صفایی جندقی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۵۴

 

میثاق دوش را ز اول وفا نکردی

و آخر به جای پاداش الا جفا نکردی

سهل است جور خوبان زان غم خورم که هرگز

بربی وفایی خویش نیز اعتنا نکردی

چندان ستم که راندی بر بیدلان ناکام

[...]

صفایی جندقی
 

صفایی جندقی » دیوان اشعار » نوحه‌ها » شمارهٔ ۴۰

 

دردا که ماند در دل بس حسرت از جوانان

آوخ که سوخت جان ها بر داغ مهربانان

تن کی سبک پی از بند دل گرانان

خفته خبر ندارد سر در کنار جانان

کاین شب دراز باشد بر چشم پاسبانان

[...]

صفایی جندقی
 

صفایی جندقی » دیوان اشعار » قطعات و ماده تاریخ‌ها » ۳۶- تاریخ ولادت عزت دختر شاعر

 

زین طفل تازه کش نام عزت نسا نمودیم

کاشانهٔ مرا باز فر و بهایی آمد

مولود وی علی الفور از خامهٔ صفایی

وه وه به ما خدا داد عزت نسایی آمد

۱۲۸۷ق

صفایی جندقی
 

صفایی جندقی » دیوان اشعار » قطعات و ماده تاریخ‌ها » ۴۸- تاریخ تعمیر میدان فرخی به اهتمام مردم

 

میدان فرخی شد از نوبنا که یارب

دست حوادث دور جاوید از آن دور

از خون دل صفائی تاریخ آن رقم زد

این تکیه جاودان باد از اشک و آه معمور

۱۲۶۶ق

صفایی جندقی
 

صفایی جندقی » دیوان اشعار » قطعات و ماده تاریخ‌ها » ۸۶- تاریخ رحلت فتحعلی شاه

 

فتحعلی شه راد گیتی خدای اعظم

کش آفتاب زیبد برخاک جبهه فرسای

کام و بقای جان را تک زین سرای فانی

برداشت دست و بگذاشت در راه آخرت پای

رفت از سپنج لانه زی ملک جاودانی

[...]

صفایی جندقی
 
 
sunny dark_mode