گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۸

 

روی به محراب نهادن چه سود؟دل به بخارا و بتان طراز
ایزد ما وسوسهٔ عاشقیاز تو پذیرد، نپذیرد نماز


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۳

 

ای شده بر مه ز شبه مهره سازبا شبه‌ات مار سیه مهره باز
جادوی هاروت وشت دلفریبهندوی زنگی صفتت ترکتاز
بزم صبوحی ز قدح برفروزرایت عشرت به چمن برفراز
وصل گل و بلبل و فصل بهارزلف تو و ماه و شبان دراز
شعله فروزان بفروزند شمعپرده نوازان بنوازند ساز
مرغ شد از نالهٔ من در خروششمع شد از آتش من […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی