گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف)» و حروف قافیهٔ «ویتو»

 

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵

 

جرم رهی دوستی روی تو

آفت سودای دلش موی تو

دل نفس عشق تو تنها زند

در همه دلها هوس روی تو

ناوک غمزه مزن آندان که او

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۷

 

ای مدد تیره شب از موی تو

روز مرا روشنی از روی تو

بر سر آنم که: شوم یک سحر

خاک نسیمی که دهد بوی تو

خاک شوم، تا مگر آرد مرا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای
 

سحاب اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۸

 

هر که کند منع من از روی تو

کاش به بیند رخ نیکوی تو

تیغ به روی تو کشیده است لیک

خون مرا ریخته ابروی تو

گریه ی خلق از تو ولی آب چشم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سحاب اصفهانی