گنجور

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » نگاهم زآنچه بینم بی نیاز است

 

نگاهم زآنچه بینم بی نیاز است

دل از سوز درونم در گداز است

من و این عصر بی اخلاص و بی سوز

بگو با من که آخر این چه راز است؟


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری