گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱

 

غریبی بس مرا دلگیر دارد

فلک بر گردنم زنجیر دارد

فلک از گردنم زنجیر بردار

که غربت خاک دامنگیر دارد

باباطاهر
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۷ - مناظرهٔ خسرو با فرهاد

 

مکن کاین میش دندان پیر دارد

به خوردن دنبه‌ای دل‌گیر دارد

نظامی
 

عطار » اسرارنامه » بخش پنجم » بخش ۱ - المقاله الخامسه

 

فلک در عشق دل چون تیر دارد

وز آن دیوانگی زنجیر دارد

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۶ - در آفرینش انسان و مبدأ و معاد او فرماید

 

درین درجات او خود سیر دارد

بدرجه شصت دقیقه خیر دارد

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۷ - در اشاره بتألیفات خود و عدد ابیات آنها فرماید

 

روافض آنکه دین غیر دارد

بکوی غیر حیدر سیر دارد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۷ - حکایت

 

بیان او بسی تقریر دارد

کلام او بسی تفسیر دارد

عطار
 

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۱

 

نه ضعف تن ز جانم سیر دارد

غم آن نو جوانم پیر دارد

نوید کشتنم دی داد، امروز

نمی دانم چرا تاخیر دارد

چونی از خود تهی گشتم به دل‌ها

[...]

رفیق اصفهانی
 

رهی معیری » منظومه‌ها » خلقت زن

 

درون کعبه شوق دیر دارد

سری با تو سری با غیر دارد

رهی معیری
 
 
sunny dark_mode