گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » خسرو و شیرین » بخش ۵ - در فضیلت عشق

 

نئی کم زان زن هندو در نیکوی

که خود را زنده سوزد بر سر شوی

امیرخسرو دهلوی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode