گنجور

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۷ - سؤال هفتم

 

و گوید آنکه در گفتش خطا نیست

که سیر آدمی را انتهی نیست

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۹ - ادامه

 

مدیر دار هستی جز خدا نیست

بدیدارم سر موئی خطا نیست

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۲۶ - توضیح

 

یکی با آنکه در طور معانیست

جواب ار نی او لن ترانیست

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۲۹ - جواب

 

انا هو بار نخل سیر ثانیست

زمانی نیست نخل سیر آنیست

صفای اصفهانی
 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۱۳۲ - به شبنم غنچهٔ نورسته می گفت

 

به شبنم غنچهٔ نورسته می گفت

نگاه ما چمن زادان رسا نیست

در آن پهنا که صد خورشید دارد

تمیز پست و بالا هست یا نیست

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۱۵۷ - تو می گوئی که من هستم خدا نیست

 

تو می گوئی که من هستم خدا نیست

جهان آب و گل را انتها نیست

هنوز این راز بر من ناگشود است

که چشمم آنچه بیند هست یا نیست

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » بخش ۱۷۷ - اناالحق جز مقام کبریا نیست

 

اناالحق جز مقام کبریا نیست

سزای او چلیپا هست یا نیست

اگر فردی بگوید سر زنش به

اگر قومی بگوید ناروا نیست

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » بخش ۲۶۴ - ترا نومیدی از طفلان روا نیست

 

ترا نومیدی از طفلان روا نیست

چه پروا گر دماغ شان رسا نیست

بگو ای شیخ مکتب گر بدانی

که دل در سینهٔ شان هست یا نیست

اقبال لاهوری
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۴

 

چرا این رسم جز در مُلکِ ما نیست

وگر باشد بدینسان بَرمَلا نیست

ایرج میرزا
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۵

 

چرا یک ذرّه در چشمت حیا نیست

به سختی مثل رویت سنگِ پا نیست

ایرج میرزا
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۲۶ - در اثبات خدا

 

اگر گوییش عالم را خدا نیست

سرانجام وجودت جز فنا نیست

ملک‌الشعرا بهار
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵۰ - گل و شبنم

 

دورنگی در من از روی و ریا نیست

سراپایم بجز صلح و صفا نیست

صغیر اصفهانی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۲۷ - برگ گریزان

 

بساط باغ را بی گل صفا نیست

تو برگی، برگ را چندان بها نیست

پروین اعتصامی
 
 
۱
۶
۷
۸