گنجور

اشعار مشابه

 

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷

 

دلا در عاشقی جانی زیان‌گیر

وگرنه جای بازی نیست جان‌گیر

جهان عاشقی پایان ندارد

اگر جانت همی باید جهان‌گیر

مرا گویی چنین هم نیست آخر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

عبید زاکانی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۲ - در تزکیهٔ نفس خود

 

عبید این حرص مال و جاه تاکی

جهان فانیست رو ترک جهان گیر

چو مردان دامن از دنیا بیفشان

وزین گرداب خود را بر کران گیر

ز مسجد رخت بر کوی مغان کش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عبید زاکانی
 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » زمین را رازدان آسمان گیر

 

زمین را رازدان آسمان گیر

مکان را شرح رمز لامکان گیر

پرد هر ذره سوی منزل دوست

نشان راه از ریگ روان گیر


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » میان لاله و گل آشیان گیر

 

میان لاله و گل آشیان گیر

ز مرغ نغمه خوان درس فغان گیر

اگر از ناتوانی گشته ئی پیر

نصیبی از شباب این جهان گیر


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

اثیر اخسیکتی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۲

 

دلا فتراک آن جان و جهان گیر

وگرنه ترک من گو دست جان گیر

مرا در مملکت جائی است صافی

بر او سودی نمیگیرم زیان گیر

برآوردم به ننک از عشق نامی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اثیر اخسیکتی