گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۳۸

 

چند گویی که زحمتت کردمتا نگردی ز من گران گران
به سر تو که دوستر دارمزحمت تو ز رحمت دگران


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی