گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۱

 

ای سنایی کسی به جد و به جهدسر گری را سخن‌سرای کند
یا کسی در هوا به زور و به قهرپشه را با شه یا همای کند
من چو چنگش به چنگ و طرفه‌تر آنکاو ز من ناله همچو نای کند
باز رفتن بر اشترست ولیکنالهٔ بیهده درای کند
نه شکرخای نیست در عالمکه کسی یار چرم خای کند
لاجرم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی