گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۲۸

 

هیچ دانی کف دهنده چرا
برتر است از کف ستاننده
آن غنا را ز پیش راننده ست
وین غنا را به خویش خواننده


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی