گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵

 

روزگار ای بزرگ چاکر تستهست از آن سوی تو قرار مرا
دامن من ز دست او بستانبه دگر چاکری سپار مرا
شاعران را مدار مجلس تستای مدار این چنین مدار مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی