گنجور

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹

 

دوستم با تو به حدی که ز حد بیرونستدشمنم نیز به نوعی که ز شرح افزون است
معنی دوستی از گفت و شنو مستغنی استصورت دشمنی آن به که نگویم چونست
دامن عصمت گل چون دردا ز صحبت خاراشک بلبل نتوان گفت چرا گلگونست
پای خسرو اگر از دست طمع در گل نیستکوه کن تا کمر از گریه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی