گنجور

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۸

 

خیز تا گل چنیم و لاله چنیم

پیش خسرو بریم و توده کنیم

فرخی سیستانی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۲ - لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام‌گور

 

باز کوشید تا سری بزنیم

قلبگه را ز جایگه بکنیم

نظامی
 

کمال‌الدین اسماعیل » ملحقات » شمارهٔ ۲۷ - ایضاًله

 

بس پراکنده و پریشانم

ره فراکار خود نمی دانیم

هیچ جرمی نکرده محبوسیم

بی اوامی اسیر زندانیم

همجو خفاش روزکور همه

[...]

کمال‌الدین اسماعیل
 

عراقی » عشاق‌نامه » فصل هفتم » بخش ۱ - سر آغاز

 

چون دم از آشنایی تو زنیم

میل بیگانگی چگونه کنیم؟

عراقی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ٩ - مثنوی مجلس افروز

 

نیک آتش که در درون بزنیم

شعله بیرون زند چه حیله کنیم

ابن یمین
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۶ - بث‌الشکوی و مدح بهاء‌الدین

 

نه که هم خویش گرگ خویشتنیم

طعنه بر دامن شبان چه زنیم

فصیحی هروی