گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۲

 

کآفتاب آید به بخشش زی بره

روی گیتی سبز گردد یکسره

رودکی سمرقندی
 

عطار » منطق‌الطیر » فی‌وصف حاله » فی وصف حاله

 

گر بریزد از هم این نه دایره

کم نگردد نقطهٔ زین تذکره

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش یازدهم » بخش ۲ - الحكایة و التمثیل

 

تو شده دنیای دون را غرهٔ

و او وفاداری ندارد ذرهٔ

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش یازدهم » بخش ۱۰ - الحكایة و التمثیل

 

چون تو دنیا دوستی حق ذرهٔ

از تو نپذیرد چه باشی غرهٔ

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش شانزدهم » بخش ۹ - الحكایة و التمثیل

 

گفت گشتی از عمارت غرهٔ

تو بمرگ ایماننداری ذرهٔ

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و یکم » بخش ۲ - الحكایة و التمثیل

 

با محبّت درنگنجد ذرهٔ

نیست مرد دوستی هر غرهٔ

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و یکم » بخش ۴ - الحكایة و التمثیل

 

در وجود خویش منگر ذرهٔ

تابدان ذره نگردی غرهٔ

عطار نیشابوری
 

عطار » وصلت نامه » بخش ۱۳ - شرحی از حکایت سلطان محمود با شیخ لقمان سرخسی

 

هر دو عالم در وجودت قطرهٔ

عرش و کرسی پیش جودت ذرهٔ

عطار نیشابوری
 

عطار » پندنامه » بخش ۶۱ - در بیان قناعت

 

هست دنیا بر مثال قطرهٔ

بگذر از وی زانکه داری بهرهٔ

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۵ - جواب عیسی علیه السلام سبیحون را

 

این جهان را ترک گیرید یک سره

پس برون آئید از آن سوی دره

عطار نیشابوری
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۶۴ - باز جواب گفتن ابلیس معاویه را

 

چون رهاند خویشتن را ای سره

هیچ کس در شش جهت از ششدره

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۳ - بقیهٔ قصهٔ متعرضان پیل‌بچگان

 

گورخانه و قبه‌ها و کنگره

نبود از اصحاب معنی آن سره

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۱ - باقی قصهٔ اهل سبا

 

قتل الانسان ما اکفره

کلما نال هدی انکره

جلال الدین محمد مولوی
 
 
۱
۲
۳