گنجور

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۳ - غزل

 

خم ابروی او در جان فزائی

طراز آستین دلربائی

خدا از لطف محضش آفریده

به نام ایزد زهی لطف خدائی

به غمزه چشم مستش کرده پیدا

[...]

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۶ - غزل

 

دلم زین بیش غوغا برنتابد

سرم زین بیش سودا برنتابد

غمت را گو بدار از جان ما دست

که آن دیوانه یغما برنتابد

ز شوقت بر دل دیوانهٔ ماست

[...]

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۹ - غزل همام

 

بدیدم چشم مستت رفتم از دست

گوام دایر دلی گویائی هست ؟

دلم خود رفت و میترسم که روزی

به مهرت هم نسی خوش کامم اج دست ؟

بب زندگی این خوش عبارت

[...]

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۱۲ - غزل

 

ز سوز عشق من جانت بسوزد

همه پیدا و پنهانت بسوزد

ز آه سرد و سوز دل حذر کن

که اینت بفسرد وانت بسوزد

مبر نیرنگ و دستان پیش آن کو

[...]

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۲۱ - غزل

 

گر آن مه را وفا بودی چه بودی

ورش ترس از خدا بودی چه بودی

دمی خواهم که با او خوش برآیم

اگر او را رضا بودی چه بودی

دلم را از لبش بوسیست حاجت

[...]

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۲۸ - غزل همام

 

خیالی بود و خوابی وصل یاران

شب مهتاب و فصل نوبهاران

میان باغ و یار سرو بالا

خرامان بر کنار جویباران

چمن میشد ز عکس عارض او

[...]

عبید زاکانی
 
 
sunny dark_mode