گنجور

 
سنایی

لبهات می ست و می بود اصل طرب

چندان ترشی درو نگویی چه سبب

تو از نمک آنچنان ترش داری لب

گر می ز نمک ترش شود نیست عجب

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode