گنجور

 
سنایی

ای دیدن تو راحت جانم جاوید

شب ماه منی و روز روشن خورشید

روزی که نباشدم به دیدارت امید

آن روز سیاه باد و آن دیده سپید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode