گنجور

 
مسعود سعد سلمان

احسان خداوند به من بنده رسید

بر شاخ امید من بر و برگ دمید

والله که من از جاه تو آن خواهم دید

کآن نوع کس از خلق نه گفت و نه شنید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode