گنجور

 
سنایی

ای خورشیدی که نورت از روی امید

گفتم که به صدر ما نماند جاوید

ناگه به چه از باد اجل سرد شدی

گر سرد نگردد این نگارین خورشید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode