گنجور

 
سنایی

عمر دو نیمه‌ست و ازین بیش نیست

اول و آخر، چو همی بنگرم

نیمی از آن کردم در مدح تو

نیمی در وعده به پایان برم

عمر چو در وعده و مدح تو شد

صله مگر روز قیامت خورم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode