گنجور

 
سعدی

مشورت با زنان تباه است و سخاوت با مفسدان گناه.

خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی

به دولت تو گنه می‌کند به انبازی

ترحم بر پلنگ تیز دندان

ستمکاری بود بر گوسپندان

 
sunny dark_mode