گنجور

 
سعدی

ما را نه ترنج از تو مرادست نه به

تو خود شکری پسته و بادام مده

گر نار ز پستان تو که باشد و مه

هرگز نبود به از زنخدان تو به

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode