گنجور

 
سنایی

گفتی گله کرده‌ای ز من با که و مه

بهتان چنین بر من بیچاره منه

از تو به کسی گله نکردم بالله

گفتم که اگر نکوترم داری به

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode