گنجور

 
رودکی سمرقندی
 

امروز به هر حالی بغداد بخاراست

کجا میر خراسانست، پیروزی آنجاست

ساقی، تو بده باده ومطرب تو بزن رود

تا می خورم امروز، که وقت طرب ماست

می هست ودرم هست و بت لاله رخان هست

غم نیست وگر هست نصیب دل اعداست

تا به حال ۳ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

سینا در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۲۹ نوشته:

مصرع دوم بیت اول رو چطور باید خوند ، من هر طور میخونم با مشکل وزنی مواجه میشه

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
محمد.ت در ‫۳ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۷ نوشته:

با فرض یگانه نسخه و درست بودن این شعر، تنها با خوانش " پیروزیه" در واژه " پیروزی"، آهنگ بیت اول درست میشود.
بگذریم، از آنجایی که این "اسم" در حوزه "کنش" کاربرد دارد بهره گیری اش در ترکیب اضافی برای سرزمین، دور از ذهن است. شاید ضمیر اشاره " آنجا" که مضاف علیه "پیرزوی" شده است، مجازی باشد که مردم آن سرزمین را نمایندگی می کند. البته از آنجایی که شهرهای این بیت تداعی گر تغییر بنیادین سلسله پادشاهی دوره ی تاریخی نیز هست چنین چیزی درو از ذهن نباشد:
سه کلید واژه "بغداد"، "بخارا" و " امیر خراسان" در بیت اول برجسته اند.
بغداد و بخارا به گونه ای پایتخت ادب، هنر و دانش روزگار بودند که شاعران فارسی زبان در آثار خود با وجوه گوناگون از آندو نام برده اند. با این تفاوت که بغداد به رغم شکوفایی هایی که نفوذ دانشمندان و ادیبان و هنرمندان ایرانی در دربار عباسیان در آن نقش بسزایی داشته، پایتخت و نماینده فرهنگ خلیفه گری عربی درحاکمیت پیشین بود اما بخارای آزاد شده ی زمان رودکی و زادگاهش، سرزمینی بود که فاتحان سامانی اش با تعصب فارسی و ایرانی خود شکوه ساسانی تیسفون را برایش در نظر داشتند.
"میر خراسان"، ستوده ی (ممدوح) رودکی، اشاره به فردی در این سلسله پادشاهان سامانی دارد که قلمروشان خراسان را نیز در بر می گرفت.
( به اشاره های تاریخی این نوشته بسنده نکنید چون به جستجوی ریز بینانه ای نیاز است)

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
احمد ترکمان در ‫۵ ماه قبل، جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۰۵ نوشته:

امروز به هر حالی بغداد بخاراست

کجا میر خراسانست, پیروزی آنجاست

اعداست:عدو.دشمنان

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.