گنجور

 
رفیق اصفهانی

با کوی یار روضه ی دارالقرار چیست

دارالقرار یار به جز کوی یار چیست

شد یار من سگت به از این یار کیست یار

شد کوی تو دیارم از این به دیار چیست

روزی برای وعده خلافی نکرده شب

اورا چه آگهی که شب انتظار چیست

ای کرده با حبیب شبی روز بی رقیب

رو شکر کن شکایتت از روزگار چیست

در حیرتم که با همه پیمان شکست ما

عهد تو با رقیب چنین استوار چیست

گر نیست خار خار دل بلبلش غرض

گل را به هرزه این همه الفت به خار چیست

در زیر خاک خون دلی نیست گر به جوش

این لاله ها رفیق به خاک مزار چیست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode