گنجور

 
پروین اعتصامی

ما نیز در دیار حقیقت، توانگریم

کالای ما چو وقت رسد، کارهای ماست

ما روی خود ز راه سعادت نتافتیم

پیران ره، بما ننمودند راه راست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode